quinta-feira, 9 de novembro de 2017

OPART - TÚNEL

Na fronteira entre o debuxo técnico e o artístico, entre a imaxe fixa e a imaxe en movemento, entre a imaxe plana e a tridimensional, chega o momento de intentar debuxar un túnel do estilo destes:
Nesta ligazón tedes un tutorial que pode ser de axuda para debuxalo, aínda que non me parece o método máis fiable para principiantes.
terça-feira, 7 de novembro de 2017

REDES MODULARES

Para construír redes modulares o punto de partida é debuxar un módulo, que é un elemento que se vai repetir por toda a rede (é o único elemento dela) usando varias transformacións:
No seguinte caso temos xa a combinación de dúas simetrías axiais. Estes catro módulos poderíamos consideralos agrupados para usalos logo como un supermódulo.
Os dous debuxos que seguen corresponden a dúas redes modulares construídas coas transformacións que xa indicamos a partir dun módulo simple:

Hai un truco moi sinxelo para construír redes con outro aspecto a partir dunha grella que pode ser cuadrada, rectangular, triangular, hexagonal...
Se vos gusta moito este asunto e queredes ampliar información, nesta dirección tedes unha presentación bastante completa, da que -como veredes- saquei varias imaxessegunda-feira, 23 de outubro de 2017

segunda-feira, 16 de outubro de 2017

segunda-feira, 9 de outubro de 2017

XIRO DE POLÍGONOS

Para xirar calquera polígono un ángulo calquera en torno ao centro de xiro "O" hai que seguir o seguinte procedemento xeral:
1. Unir os vértices do polígono co punto O.
2. Trazar un arco que vai cortando as liñas de unión do centro cos vértices.
3. Copiar o ángulo de xiro para situar os puntos de corte xirados.
4. Unir o centro de xiro cos puntos de corte xirados, e prolongar a liña.
5. Trazar arcos, con centro en O, desde cada vértice do polígono inicial até que corten as liñas do punto 4. Eses puntos en que os arcos cortan as liñas son os vértices do polígono xirado.
O xiro pode ser dextróxiro (no sentido das agullas do reloxo) ou levóxiro (no contrario).