quarta-feira, 3 de novembro de 2010

EL CANTO DEL GALLO

Outra das actividades que facemos cada ano é dividir a letra da canción 'El canto del gallo', de Radio Futura, en anacos entre os membros da clase de xeito que cadaquén faga unha ilustración co que lle toque, como se fosen viñetas dunha banda deseñada.
Pensei nesta actividade antes de saber que Max xa o tiña feito, e a idea é compor cos traballos dos alumnos unha montaxe como a que segue: