sexta-feira, 27 de janeiro de 2012

TRABALLOS DA 2ª AVALIACIÓN: ANO 2011-2012

1. Unha mancha de cores frías ou cálidas.
2. O do can: cores frías.
3. O do can: cores cálidas.
4. O do can: tricolor.
5. Mandala: dar cor a un mandala (libre)
6. Mandala: un con cores frías e outro con cores cálidas (o mesmo mandala, distinta gama de cores).
7. Debuxar e pintar un mandala (libre)
8. Mascota para os Xogos Olímpicos de 2012 de Pontecesures
9. Logotipo para os Xogos Olímpicos de 2012 de Pontecesures
10. Composición modular de triángulos: composición abstracta
11. Composición modular de triángulos: composición figurativa

Sem comentários:

Enviar um comentário